Biz Kimiz?
Vizyonumuz ve Misyonumuz
Değerlerimiz
  Kalite Çalışmalarımız
  Hasta Hakları
  Basında Star Acil Sağlık
  Belgelerimiz
   

 
 

Değerlerimiz


Hastaya Hizmet
• Hastaların ve hasta yakınlarının alarm merkezine her koşulda ulaşabilmelerini sağlamak.
• Ambulans ekiplerinin hastaya ulaşım sürelerini kısaltmak, hasta değerlendirme, bakım ve transport kalitesini artırmak.
• Sağlık kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek.

Toplumsal Sorumluluk
• Hastaya ulaşmada her türlü teknolojik donanımı her zaman kullanılabilir ve etkin kılmak.
• Toplumun her kesiminde ilkyardım konusunda eğitimi sağlamak.
• Sağlık hizmetlerini tüketenleri bilinçlendirmek.
• Toplumsal afet ve benzeri durumlarda, kamu ve diğer özel sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve ilgili tüm kurumlarla entegre çalışmalar yürütmek.

Çalışan Memnuniyetinin Yükseltilmesi
• Mesleki ve kişisel gelişim yoluyla çalışanın kurumda verdiği hizmetten tatmin olmasını sağlamak.
• Takım çalışması ve karşılıklı saygıya dayalı, uygun çalışma ortamını sağlamak.

Bilimsel İlerleme
• Sunulan hizmetle ilgili evrensel gelişmeleri izlemek.
• Verilen sağlık hizmetinin içeriği ve kalitesiyle ilgili olarak kendini, takım arkadaşlarını ve hastaları yeni bilimsel gelişmelere güncel olarak sürekli bilgilendirmek ve eğitmek.
• Eğitim ve araştırmaya yönelik planlamalarda bulunmak.

Yenilikleri Teşvik Etmek
• Yapılan her çalışmada yenilikleri ve iyi yönde değişimi destekleyen bir ortam yaratmak; bunun için gerekli eğitim kültürünü oluşturmak.
• Yeni fikir üretimi için kolaylaştırıcı ortam ya da mekanizma oluşturmak

Copyright © 2014 Mobil Medikal Sağlık Eğt. Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti.